Ja, ik wil Op Eigen Tenen graag helpen

Minimaal €2,-

Bedrag

Met uw donatie steunt u de emancipatie van mensen met autisme!

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instellingANBI. Dit houdt in dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

U kunt uw donatie overmaken naar (IBAN): NL98 RABO 0366 9961 42, ten name van Stichting Op Eigen Tenen.

Ieder bedrag is van harte welkom!

© 2020 Stichting Op Eigen Tenen voor emancipatie van mensen met autisme