Voorzitter van de stichting

Het profiel

 • Leiden van de driemaandelijkse vergaderingen van het bestuur
 • Toezien op het functioneren van het bestuur
 • Zorgdragen voor adequate informatievoorziening aan het bestuur
 • Zorgdragen voor het voeren van een open discussie en het nemen van heldere besluiten conform de statuten
 • Aanspreekpunt zijn voor bestuur en vrijwilligers van de stichting
 • Zorgdragen voor evaluatie betreffende het functioneren van het bestuur
 • Zorgdragen voor evaluatie betreffende het functioneren van de stichting
 • Toezicht houden op lopende projecten en het mede initiëren van nieuwe projecten
 • Tijdsbesteding wordt ingeschat op gemiddeld 4 uur per week
 • De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed

Aanvullende kwaliteiten

 • Is bekend met en wil zich inzetten voor emancipatie van mensen met autisme
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten
 • Beschikt over leidinggevende kwaliteiten
 • Is diplomatiek en in staat tot onderhandelen
 • Kan de belangen van de stichting naar buiten toe uitdragen
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

Aanbod en procedure

 • Functioneren in een autismevriendelijk en klein team vrijwilligers
 • Bijdragen aan een autismevriendelijke samenleving
 • Reacties vóór 15 september 2023
 • Gesprekken vinden plaats eind september/begin oktober 2023
 • Reageren kan door het sturen van een CV en korte motivatie naar het mailadres: bestuur@opeigentenen.nl Voor vragen kun je contact opnemen met Rianne Jansen, voorzitter, 0640865562 of via rianne@opeigentenen.nl