Pluim voor het Marnix College in Ede

Op woensdag 13 oktober heeft stichting Op Eigen Tenen een pluim uitgedeeld aan het Marnix College in Ede, Ginette Wieken nam de pluim in ontvangst.

Autisme en het Marnix College

Een veilige omgeving voor persoonlijke ontwikkeling

Vorige maand zijn er in Nederland een groot aantal kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) ingestroomd in het regulier voortgezet onderwijs (VO). Een spannende overstap, voor leerlingen en hun ouders, na een lange periode van onderzoek en voorbereiding. Deze voorbereiding wordt over het algemeen als taak van de ouders beschouwd.

   Nadat de niveautoets op de basisschool is afgenomen en daarmee is bepaald op welk niveau de leerling in het voortgezet onderwijs kan instromen wordt het advies in een onderwijskundig rapport aan ouders gegeven. Het is dan aan de ouders om zich te gaan oriënteren op een geschikte school op het juiste niveau.

   De overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs heeft een enorme impact op kinderen met autisme. Het vaste lokaal met de eigen juf of meester maakt plaats voor een diversiteit aan lokalen en leerkrachten. Na een introductieperiode moeten leerlingen meedraaien in de hectiek van het middelbare schoolleven dat wordt bepaald door wisselende roosters, toetsweken, huiswerkopdrachten, nieuwe softwareprogramma’s en een enorme hoeveelheid aan nieuwe gezichten en indrukken.

   Als ouder van een kind met een autismespectrumstoornis weet je dat er goede begeleiding nodig is om onder zulke omstandigheden problemen te voorkomen.

   Karlijn Schreuder, moeder van drie kinderen van wie twee met ASS, heeft samen met haar oudste zoon in september dit jaar deze overstap gemaakt. Haar zoon had met zijn basisschool al diverse VO-scholen in Veenendaal bezocht, wat weinig toevoegde aan de te maken keuze.

 “Wat veel mensen zich niet realiseren,” zegt Schreuder, “is dat het voor een kind met autisme moeilijk te bevatten is dat een open dag niet representatief is voor de werkelijkheid.”

   In eerste instantie geeft een zoektocht op internet, bij de scholen van het juiste niveau en aansluitend bij hun levensovertuiging, een teleurstellend resultaat. Op de websites worden zorgcoördinatoren benoemd en dyslexieprotocollen beschreven maar nergens wordt autisme benoemd. Desondanks gaat Karlijn de gesprekken aan maar ze vindt bij de door haar bezochte scholen geen proactieve toon. Ze zegt; “Ik heb me zo wanhopig gevoeld, er was geen plek voor mijn kind.”

   Karlijn besluit om de regio te vergroten en tot haar blijdschap komt zij op de website van het Marnix College in Ede informatie tegen over autisme. Er is een begeleider voor leerlingen met ASS, Ginette Wieken, en op de website staat duidelijke informatie over wat leerlingen met ASS en hun ouders kunnen verwachten qua begeleiding en ondersteuning.

   Karlijn besluit om samen met haar zoon het gesprek aan te gaan met het Marnix College. Tot haar verrassing is het een educatieve bijeenkomst, waarbij zij en haar zoon worden geholpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Er wordt literatuur aanbevolen en Karlijn wordt in contact gebracht met andere ouders. Ze woont een lezing bij over “Met autisme naar het regulier voortgezet onderwijs” die het Marnix College aanbiedt aan nieuwe leerkrachten.

   Karlijn besluit haar zoon bij het Marnix College aan te melden, ondanks het feit dat er vanuit de gemeente geen vervoersondersteuning is en hij dagelijks zelfstandig op de fiets naar Ede zal moeten reizen.

   Het blijkt een goede keuze te zijn. Er is een vaste begeleider met persoonlijke ervaring met autisme, er is een prikkelarme pauzeomgeving waar hij naar eigen inzicht gebruik van kan maken. Daarnaast is er voor brugklassers met ASS een lesuur in de week extra begeleiding in groepsverband tot aan de herfstvakantie waar stil wordt gestaan bij heel praktische onderwerpen, zoals wat je moet doen als je onderweg een lekke band hebt. Na de herfstvakantie wordt die begeleiding één op één voortgezet als dat nog nodig is en afgestemd op de behoefte van de individuele leerling (zorg op maat).

“Ik voel me zo blij dat deze begeleiding er is voor mijn zoon”, zegt Schreuder, “maar ik word tegelijk verdrietig dat dit niet overal standaard wordt aangeboden voor kinderen met autisme.”

   In de omgeving rondom Veenendaal zijn reguliere scholen voor voortgezet onderwijs niet of nauwelijks proactief bezig om hun leeromgeving zo in te richten dat deze toegankelijk is voor een leerling met autisme en inclusie wordt bevorderd. Om deze reden heeft Stichting Op Eigen Tenen besloten om naar aanleiding van dit verhaal aan het Marnix College in Ede op woensdag 13 oktober een Pluim uit te reiken.