Pluimenregen voor Autisme Ambassadeurs

Op maandag 28 juni heeft Stichting Op Eigen Tenen een dubbele pluim uitgedeeld aan de Vereniging Autisme Ambassadeurs (VAA), Vanuit Autisme Bekeken (VAB) en de Autisme Ambassade Politie. Cor Jongejeugd heeft namens de VAA de pluim in ontvangst genomen, Thijs van der Rol deed dit namens VAB en Berry Eggenhuis namens de Autisme Ambassade Politie.

Enkele jaren geleden nam de grondlegger van het ambassadeurschap, Diederik Weve, werkzaam bij Shell, het initiatief. Samen met andere werknemers met autisme binnen diverse organisaties maakte hij zich sterk voor meer openheid over autisme en meer psychische diversiteit op de werkvloer, in het kader van een meer inclusieve samenleving.

Dit groeide uit tot een mooie beweging die er zorg voor draagt dat binnen allerlei bedrijven en organisaties de drempel om autisme op het werk bespreekbaar te maken wordt verlaagd. Zo worden de mogelijkheden vergroot om de werkomstandigheden voor mensen met autisme te optimaliseren. Het resultaat: meer begrip, een betere werksfeer en het beter benutten van de vaardigheden van elk persoon.

Voor dit initiatief zochten en vonden deze grondleggers van het ambassadeurschap ondersteuning bij VAB, zodat hun inzet nog breder gedragen kon worden. VAB is een expertisecentrum voor autisme en een inclusieve samenleving. Het brengt initiatieven tot leven die participatie voor mensen met autisme kunnen bevorderen. Zo zijn de bijna veertig ambassadeurs die nu in verschillende bedrijven werkzaam zijn opgeleid door VAB. Het grote succes van de ambassadeurs heeft ervoor gezorgd dat zij als zelfstandige vereniging (VAA) verder konden gaan, in nauwe samenwerking met zusterorganisatie VAB.

Ook heeft VAB een methodiek ontwikkeld waarmee grote organisaties zelf een eigen autisme-ambassade kunnen opstarten. Deze methodiek is vanaf september beschikbaar en is ontstaan vanuit pilots bij drie grote organisaties die een hele eigen autisme-ambassade hebben opgezet met verschillende ambassadeurs daarbinnen. Een voorbeeld daarvan is de Autisme Ambassade Politie, die de organisatie ondersteunt in vraagstukken over autisme en waarmee de diversiteit binnen politieteams vergroot wordt. Deze ambassade werd bij Stichting Op Eigen Tenen onder de aandacht gebracht en voorgedragen voor een pluim, omdat het een typisch voorbeeld is van een initiatief dat de emancipatie van mensen met autisme bevordert.

Stichting Op Eigen Tenen wil andere organisaties oproepen om ook meer openheid te bieden over autisme, zodat er meer bewustwording over diversiteit ontstaat en ruimte voor praktische aanpassingen en afspraken. Want in een prettige werkomgeving kunnen zowel mensen met autisme als mensen zonder autisme optimaal functioneren. Door het uitreiken van deze pluim zet ze de samenwerking tussen de VAA en VAB in het zonnetje. De Stichting Op Eigen Tenen waardeert verder de interne en externe openheid van de Autisme Ambassade Politie. Mede door die openheid werd deze organisatie onder de aandacht van de Stichting gebracht. De Autisme Ambassade Politie ontvangt een pluim omdat zij hierin zo’n mooi voorbeeld is.