TriUnity laat zien dat een leven met autisme wel degelijk over rozen kan gaan. Deze Nijmeegse organisatie biedt jongeren met autisme een kans op een zelfstandig en zinvol bestaan, door hen op te leiden tot betaald werk, passend bij hun specifieke vaardigheden.

Waar de traditionele hulpverlening vaak “versnipperd” is, kiest TriUnity voor een positieve kijk en een levensbrede insteek. Mireille Hopman heeft TriUnity opgericht toen ze ondervond dat haar autistische zoon niet genoeg mogelijkheden kreeg om zijn talenten verder te ontwikkelen. En uit het besef dat dit natuurlijk niet alleen voor hem geldt.

TriUnity levert maatwerk. Om dat te kunnen bieden is er plek voor maximaal 25 deelnemers in het opleidingstraject.

Meer over deze bijzondere organisatie vind je op de site: https://triunity.nl/.