(Lees ook het verslag in Tubantia!)

Maar dan moet de eerste stap aan de basis worden gezet.

Sinds hij een peuter was, keken professionals als het over onderwijs ging alleen naar de beperkingen van Sem Botter, en nooit naar zijn mogelijkheden. Nu zijn Sem’s beperkingen inderdaad ernstig: hij kan zelfs niet spreken.

Sem’s moeder, Gerinda Botter, heeft in haar zoektocht naar een goede school voor Sem veel strijd ervaren en weinig steun. Tot ze terechtkwam bij CBS De Fontein. Daar draait Sem aanvankelijk een paar uur per week mee. Hij trekt op met de andere leerlingen en leert zich aan hen te spiegelen. Dankzij een spraakcomputer of typekaart kan Sem laten zien wat hij kan en dat is heel veel! Vanaf groep 5 komt Sem volledig op CBS De Fontein. Inmiddels is hij uitgestroomd naar een reguliere school in het voortgezet onderwijs op havoniveau. En dat terwijl men aanvankelijk dacht dat SEM verstandelijk beperkt was!

Dankzij de visie en inzet van het team van De Fontein is Sem veranderd van een geïsoleerd jongetje in een jongen die participeert in de samenleving en met een open blik de toekomst tegemoet treedt. Daarom heeft Stichting Op Eigen Tenen op 19 september, met veel genoegen, CBS De Fontein een PLUIM overhandigd.

Voor meer informatie over CBS De Fontein: https://www.sco-t.nl/websites/defonteinor/

Ken jij ook een organisatie die een Pluim verdient? Meld het op ons meldpunt!

Van links naar rechts: Rianne, Gerinda(moeder Sem), Sem, Directrice, Voormalig juf van Sem, Intern begeleidster.
Sem is helemaal klaar voor de uitreiking van de PLUIM.